Połączenie czerni z czerwienią
to klasyka nie do pobicia :)


Zawsze modne, zawsze wpadające w oko,
zawsze energetyczne ;)


* BLACK & RED energy *...( onyks - mix, howlit, srebro, sznurek )


...


MUZYCZNY DESER --> klik


... 

Name:

Komentarze:

10.06.2012, 06:43 :: 69.90.10.132
MfQcOHgQA
Bc3b3g kocha Ciebie, wc582ac59bnie Ciebie! On kocha kac5bcdego czc582owieka, bo Bc3b3g jest mic582oc59bcic485 (1 J 4, 86). Kocha nas tak, jak gdybyc59bmy byli jedynymi ludc5bami na c59bwiecie. Kocha nas osobic59bcie. Ty jestec59b dla Niego njneenaicjszy. Bc3b3g jest wszechmogc485cy i czyni wszystko, co chce, ale jest jedna rzecz, ktc3b3rej nie moc5bce zrobic487: Nie moc5bce przestac487 kochac487. Bo gc3b3ry mogc485 ustc485pic487 i pagc3b3rki sic499 zachwiac487, ale mic582oc59bc487 moja nie odstc485pi od ciebie (Iz 54,10)! Bc3b3g stworzyc582 Ciebie i jestec59b Jego dzieckiem. On obdarza Cic499 wspaniac582c485, ojcowskc485 mic582oc59bcic485, nieporc3b3wnywalnie wic499kszc485 nic5bc jakikolwiek nawet najwspanialszy ziemski ojciec. Kocha dobrych i zc582ych, mc499c5bcczyzn i kobiety, katolikc3b3w i protestantc3b3w, ateistc3b3w i przec59bladowcc3b3w Koc59bcioc582a, ksic499c5bcy i c59bwieckich, c59bwic499tych i najwic499kszych grzesznikc3b3w. Kocha wszystkich, poniewac5bc wszyscy jestec59bmy Jego dziec487mi. Do Ciebie, jak do swojego Syna, wypowiada w twoim wnc499trzu tc499 wielkc485 prawdc499: Tyc59b jest mc3b3j Syn umic582owany, w ktc3b3rym mam upodobanie . Boc5bca mic582oc59bc487 nie stawia Ci c5bcadnych warunkc3b3w. Kocha Cic499 dokc582adnie takim, jakim jestec59b w tym momencie. Niewac5bcne kim byc582ec59b i kim jestec59b obecnie; nieistotne w tym wypadku sc485 twoje grzechy, wady, defekty. Przeciwnie, wszystkie niepowodzenia, problemy, grzechy naszego c5bcycia sc485 okazjc485, aby doc59bwiadczyc487 Jego mic582oc59bci. Nie masz potrzeby udawac487, c5bce jestec59b kimc59b innym, nic5bc jestec59b w rzeczywistoc59bci, aby Bc3b3g Cic499 kochac582. Kocha Cic499 takim, jakim jestec59b. Nie kocha Cic499 dla twoich zalet, ale kocha Cic499 z twoimi zaletami i nie przestanie cic499 kochac487 z powodu twoich wad. Nie pochwala twego grzechu, ale mimo to Cic499 kocha. Pozwc3b3l kochac487 sic499 Bogu. Pokac5bc Mu, c5bce chcesz doc59bwiadczyc487 Jego mic582oc59bci w sobie. Nie musisz starac487 sic499 pierwszy Go osic485gnc485c487, ale pozwc3b3l, aby On osic485gnc485c582 ciebie. My mic582ujemy Boga, poniewac5bc Bc3b3g sam pierwszy nas umic582owac582 . (1 J 4,19) Jeszcze zanim Ty zaczc485c582ec59b Go szukac487, On juc5bc cic499 szukac582. To On zawsze przejmuje inicjatywc499.

26.04.2009, 16:19 :: 83.9.11.220
koralikstory
...może całe szczęście, booooo....mieć wampirka za zięcia, to...hihihi

25.04.2009, 23:37 :: 77.113.224.102
bea
a ja nie zdążyłam przeczytać - tomy krążyły z zawrotną prędkością wśród koleżanek córki ( która fanką tej historii jednakowoż nie została ,hihi , bohater męski jej nie przypadł do gustu , hihi)

22.04.2009, 07:43 :: 83.9.152.149
koralikstory
mam koleżankę, która na punkcie "Zmierzchu" wprost oszalała ;)

...po obejrzeniu filmu zamknęła się na tydzień w sypialni
i przeczytała wszystkie części powieści -...popijając czerwone Bordeaux ;)

Na drzwiach sypialni widniał napis : "zmierzcham" :)

21.04.2009, 23:06 :: 89.74.107.8
bea
"Zmierzch " oczywiście!

21.04.2009, 23:06 :: 89.74.107.8
bea
"Zmierz" na topie , wampirom się ten naszyjnik na pewno spodoba :)